headimage top
wave top
WSRL logo
Watervisie logo

scroll naar beneden
om verder te lezen

New image
Water flow
2. ringen voorwoord

We zijn op weg naar 2050. Onze omgeving verandert. Het effect daarvan is onzeker. Wat we wel weten: water blijft een belangrijke rol spelen bij thema's als klimaatverandering en de toenemende druk op de ruimte. We moeten flexibel zijn, meebewegen. Maar wel met een duidelijk doel voor ogen: een klimaatbestendig rivierengebied waar het prettig is om te wonen en werken. Om richting te geven aan het werk 

van Waterschap Rivierenland hebben we de Watervisie 2050 ontwikkeld. Met principes die ons kompas zijn om van hier naar daar te komen. Dat kunnen we niet alleen. We doen het samen met andere overheden, bedrijven en natuurlijk samen met de inwoners van het rivierengebied. Beschouw daarom onze visie als een uitnodiging om mee te denken en te inspireren. We gaan graag samen met u de uitdaging aan.

2. voorzitter

Co Verdaas
Dijkgraaf Waterschap Rivierenland

paginamasker
extra bochtje
boot
New image New image (Copy)
New image (Copy) (Copy) New image
New image (Copy)

Onze principes

We zijn zuinig op water en grondstoffen.

Water is bepalend voor de inrichting van het gebied.

De natuurlijke kenmerken van de ondergrond vormen het uitgangspunt voor ons werk.

Met elkaar zorgen we voor
een toekomstbestendig rivierengebied.

Waterbeheer van de toekomst: we maken maatschappelijk verantwoorde keuzes.

We pakken uitdagingen op binnen deze generatie en wentelen niet af op andere gebieden.

Bescherming van het gebied tegen overstromingen is onze focus.

New image
New image
New image
New image
New image
New image
New image
New image
wave top (Copy)

Het rivierengebied ligt tussen de grote rivieren, met wel 1000 km aan dijken en kades die ons beschermen tegen overstromingen. Door de eeuwen heen hebben de rivieren materialen afgezet. Deze hebben de opbouw van de bodem bepaald. De verschillen in bodemopbouw werken door in het landschap, de manier waarop de grond wordt gebruikt en het waterbeheer.
Met het waterbeheer zorgen we ervoor dat er voldoende water is, niet te veel en niet te weinig.

New image (Copy) 4. kaart

Zand / stuwwal

Natuurlijk en
stedelijk gebied

New image

Veenweide

Grasland

New image

Zeeklei

Akker en Tuinbouw

New image

Zand en klei

(Glas)tuinbouw

New image

Rivierklei/oeverwallen

Boom- en fruitteelt

New image

Ons vertrekpunt:
het rivierengebied
in 2020

Beweeg over de buttons
voor meer informatie.

BTN 1
legenda

Legenda

Bodemgebruik

Wateren

Waterkeringen

Akker- en tuinbouw

Boom- en fruitteelt

Grasland

Glastuinbouw

Stedelijk gebied

Rivieren

Sloten en boezems

Dijken en kades

BTN 5 BTN 4 BTN 3 BTN 2 BTN 1
2020
wave droog wave nat

Wat betekent dat
voor onze koers?

New image bodem
New image
New image New image
stam droge stam tomaat tomaat tomaat tomaat blad blad bald blad blad

Klimaatverandering

Wat betekent dat
voor onze koers?

Transitie van
de landbouw

New image (Copy) combine klein combine klein combine groot band tarwe wolk groot wolk klein
drone

Wat betekent dat
voor onze koers?

Transitie circulaire
economie

New image (Copy) New image New image New image

Wat betekent dat
voor onze koers?

Verlies aan biodiversiteit

New image (Copy) (Copy) band boom boom boom
boom
boom
boom boom boom
boom
boom boom boom bloemblad bloemblad bloemblad bloemblad bloemblad bloemblad bloemknop
boom

Wat betekent dat
voor onze koers?

Digitalisering &
technologische
ontwikkeling

New image (Copy) (Copy)
New image New image
New image New image

Wat betekent dat
voor onze koers?

Bevolkingsgroei &
verstedelijking

New image (Copy) (Copy) (Copy) menigte pop achter pop achter pop achter pop achter pop achter
pop
bodem
pop
pop
pop
pop
pop

Wat betekent dat
voor onze koers?

Veranderende rol
van de overheid

gif New image (Copy) (Copy) (Copy) New image New image New image New image

Onderweg naar 2050 komt er van alles op ons pad. We krijgen te maken met trends en ontwikkelingen waar we op moeten reageren. We bewegen mee. Aan de hand van onze principes blijven we op koers. 

Trends en
ontwikkelingen

New image
New image
New image
New image
8. klikimage

Uiteindelijk komen we in 2050 aan:
een aantrekkelijk en toekomstbestendig
rivierengebied.

BTN 1
BTN 1
BTN 1
BTN 1
BTN 1
BTN 1
BTN 1
BTN 1
BTN 1
BTN 1
BTN 1
2050

scroll naar beneden om verder te lezen

New image

Beweeg over de buttons
voor meer informatie.

BTN 1
WSRL logo

scroll naar beneden om verder te lezen

New image

scroll naar beneden om verder te lezen

New image

scroll naar beneden om verder te lezen

New image
headimage top
Watervisie logo
wave top

scroll naar beneden
om verder te lezen

New image
New image
2. voorzitter

Co Verdaas
Dijkgraaf Waterschap Rivierenland

We zijn op weg naar 2050. Onze omgeving verandert. Het effect daarvan is onzeker.
Wat we wel weten: water blijft een belangrijke rol spelen bij thema's als klimaatverandering en de toenemende druk op de ruimte.
We moeten flexibel zijn, meebewegen.
Maar wel met een duidelijk doel voor ogen:
een klimaatbestendig rivierengebied waar het prettig is om te wonen en werken. Om richting te geven aan het werk van Waterschap Rivierenland hebben we de Watervisie 2050 ontwikkeld. Met principes die ons kompas zijn om van hier naar daar te komen. Dat kunnen we niet alleen. We doen het samen met andere overheden, bedrijven en natuurlijk samen met de inwoners van het rivierengebied. Beschouw daarom onze visie als een uitnodiging om mee te denken en te inspireren. We gaan graag samen met u de uitdaging aan.

New image New image (Copy)
New image (Copy) (Copy) New image
New image (Copy)

Onze principes

New image
New image
New image
New image
New image
New image
New image
New image
wave top (Copy)

Het rivierengebied ligt tussen de grote rivieren, met wel 1000 km aan dijken en kades die ons beschermen tegen overstromingen. Door de eeuwen heen hebben de rivieren materialen afgezet. Deze hebben de opbouw van de bodem bepaald. De verschillen in bodemopbouw werken door in het landschap, de manier waarop de grond wordt gebruikt en het waterbeheer. Met het waterbeheer zorgen we ervoor dat er voldoende water is, niet te veel en niet te weinig.

New image (Copy)
legenda

Legenda

Bodemgebruik

Wateren

Waterkeringen

Akker- en tuinbouw

Boom- en fruitteelt

Grasland

Glastuinbouw

Stedelijk gebied

Rivieren

Sloten en boezems

Dijken en kades

BTN 5 BTN 4 BTN 3 BTN 2 BTN 1

Ons vertrekpunt:
het rivierengebied
in 2020

Klik op de buttons voor meer informatie.

BTN 1

Klik op de iconen voor meer informatie.

wave droog wave nat

Wat betekent dat
voor onze koers?

New image bodem
New image
New image New image
stam droge stam tomaat tomaat tomaat tomaat blad blad bald blad blad

Klimaatverandering

Wat betekent dat
voor onze koers?

Verlies aan biodiversiteit

New image (Copy) (Copy) band boom boom boom
boom
boom
boom boom boom
boom
boom boom boom bloemblad bloemblad bloemblad bloemblad bloemblad bloemblad bloemknop
boom

Wat betekent dat
voor onze koers?

Transitie circulaire
economie

New image (Copy) New image New image New image

Wat betekent dat
voor onze koers?

Transitie van
de landbouw

wolk groot New image (Copy) combine klein combine klein combine groot band tarwe wolk klein
drone

Wat betekent dat
voor onze koers?

Digitalisering &
technologische
ontwikkeling

New image (Copy) (Copy)
New image New image
New image New image

Wat betekent dat
voor onze koers?

Bevolkingsgroei &
verstedelijking

New image (Copy) (Copy) (Copy) menigte pop achter pop achter pop achter pop achter pop achter
pop
bodem
pop
pop
pop
pop
pop

Onderweg naar 2050 komt er van alles op ons pad. We krijgen te maken met trends en ontwikkelingen waar we op moeten reageren. We bewegen mee. Aan de hand van onze principes blijven we op koers. 

Trends en
ontwikkelingen

bochtje onder
bochtje boven
New image
2020

Wat betekent dat
voor onze koers?

Veranderende rol
van de overheid

gif New image (Copy) (Copy) (Copy) New image New image New image New image
boot
2050

Uiteindelijk komen
we in 2050 aan:
een aantrekkelijk en toekomstbestendig
rivierengebied.

New image
WSRL logo
New image
BTN 1 BTN 2 BTN 3 BTN 4 BTN 5 BTN 6 BTN 7 BTN 8 BTN 9 BTN 10 BTN 11

Klik op de buttons
voor meer informatie.

BTN 1